Nội dung đào tạo lái xe Taxi Group

24/02/2018 08:53:00 AM

Chương trình đào tạo của Taxi Group gồm 02 phần: lý thuyết và thực hành

1. Chương trình đào tạo của Taxi Group gồm 02 phần: lý thuyết và thực hành.

2. Nội dung đào tạo: Xoay quanh các họat động tác nghiệp của lái xe taxi như địa bàn hoạt động, điểm giao nhận xe, cách đón trả khách, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ngoại ngữ.....và những nội quy, quy định dành cho lái xe.

3. Đối tượng: Dành cho những lái xe của Taxi Group.

4. Thời gian đào tạo: Kéo dài từ 06 - 12 ngày, tùy thuộc vào từng đối tượng lái xe.

- Với những lái xe chưa có kinh nghiệm được đào tạo đầy đủ số buổi học là 12 buổi.

- Với lái xe đã có kinh nghiệm lái xe taxi thì thời gian là 6 buổi.

- Trường hợp đối với lái xe cũ của Taxi Group vào lại thì thời gian đào tạo là 01 buổi (với trường hợp nghỉ dưới 06 tháng) hoặc  06 buổi (với trường hợp nghỉ trên 06 tháng).

5. Chứng chỉ đào tạo lái xe taxi: Sau khi học xong, học viên sẽ tham dự kỳ sát hạch và được nhận chứng chỉ lái xe taxi theo tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải và chứng chỉ có giá trị trong vòng 05 năm.

6. Khung chương trình đào tạo:

Với đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên nghiệp và nhiệt tình, Taxi Group khẳng định các học viên sau khi tham gia đào tạo sẽ có đầy đủ kiến thức và tự tin về nghiệp vụ kinh doanh taxi để trở thành một lái xe taxi chuyên nghiệp trong đội ngũ Taxi Group.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE

Bài 1: Hội nhập (Giới thiệu Tổng đài

+ Đơn vị taxi)

Bài 9: Giới thiệu địa chính vùng 6

Bài 2: Quy chế

Bài 9: Giới thiệu địa chính vùng 6

Bài 3: Quy trình bàn giao trong ca hoạt động (car care)

Bài 9: Hướng dẫn giao bài tập vùng 5,6

Bài 4: An ninh lái xe

Bài 9: Giới thiệu địa chính vùng 7

Bài 5: Bảo hiểm thân vỏ xe và BH trách nhiệm dân sự

Bài 9: Giới thiệu địa chính vùng 8

Bài 6: Luật giao thông (Biển báo + quy định)

Bài 9: Hướng dẫn giao bài tập vùng 7,8

Bài 6: Luật giao thông (Điểm đen)

Bài 10: Thị trường

Bài 7: Thiết bị

Học viên đi thực tế bằng xe máy vùng 5,6

Bài 8: Giá cước

Học viên đi thực tế bằng xe máy vùng 7,8

Kiểm tra thiết bị

Sa hình

Bài 9: Tổng quan địa chính Hà Nội

Sa hình

Bài 9: Giới thiệu vùng 1

Quy trình phục vụ 1 cuốc khách + thị trường vùng 7,10

Bài 9: Giới thiệu vùng 2

Bài 9: Hướng dẫn giao bài tập vùng 1,2

Quy trình phục vụ 1 cuốc khách + thị trường vùng 4,5,6

Bài 9: Giới thiệu địa chính vùng 3

Bài 9: Giới thiệu địa chính vùng 4

Kiểm tra địa chính, thị trường MH09+MH11

Bài 9: Hướng dẫn giao bài tập vùng 3,4

Bài 11: Kỹ năng phục vụ khách hàng

Học viên đi thực tế bằng xe máy vùng 1,2

Bài 12: Tiếng Anh

Học viên đi thực tế bằng xe máy vùng 3,4

 

Bài 9: Giới thiệu địa chính vùng 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline Phòng Tuyển dụng: Mr Huấn 0989 49 23 28 - 0949 93 03 03

 

100.00 1 1 1 1 1 100.00% - 1 Bình chọn
Taxi Group
100.00/10 5 bình chọn